Kolenc Muženič Jana

Jana Kolenc Muženič je zaposlena na SIQ kot vodja produkta varnost živil. Ima skoraj dvajset let izkušenj v živilski industriji s področja sistemskega obvladovanja kakovosti in celostnega zagotavljanja varnosti živil. Kot predavateljica svoje izkušnje rada deli ter tako prispeva k ozaveščanju in dvigovanju kulture varne hrane v širšem slovenskem prostoru. Med drugim je bila tudi zunanji ekspert SA Slovenske akreditacije za področje varnih živil, članica GZS Odbora za varnost živil in predsednica Sekcije za prehrambno verigo na SZKO. Je tudi ocenjevalka v okviru postopka PRSPO (Priznanje RS za poslovno odličnost).