Koron Vojko

Vojko Koron je diplomiral leta 1982 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Zaposlil se je v takratnem Iskrinem Institutu za kakovost in meroslovje (IKM) kot preskusni inženir za varnost električne opreme, med drugim tudi za varnost električne medicinske opreme. Leta 1994 je prevzel mesto direktorja za certificiranje proizvodov v sedanjem Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje in ostal na tem mestu do leta 2007. V tem času je bil odgovoren za delo certifikacijskega organa znotraj SIQ, za pridobivanje in vzdrževanje relevantnih akreditacij in za razvoj poslovne politike SIQ glede sistema certifikacije proizvodov in sistema kontrole. Od leta 2007 dela kot svetovalec na področju izvajanja evropskih projektov, kot presojevalec za nekatere akreditacijske organe, kot presojevalec za sisteme vodenja kakovosti po standardih ISO 9001, ISO 13485 ter kot ter presojevalec medicinskih pripomočkov v skladu z direktivo MDD (93/42/EGS).