Turk Stanka

Stanka Turk je dolgoletna zunanja sodelavka SIQ-ja za področje presojanja sistemov vodenja kakovosti in varnih živil. Je vodilna presojevalka za sisteme ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, HACCP, IFS FOOD in IFS LOGISTIC. Magistrirala je na Biotehniški fakulteti s področja tehnologije živil in na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja poslovodenja in organizacije. Ima dolgoletne delovne izkušnje iz ribje predelovalne industrije, kjer je vzpostavila in vzdrževala sistem vodenja kakovosti, vodila različne procese in investicijske projekte.