Kunc Peter

Mag. Peter Kunc je že več kot 25 let vodilni presojevalec sistemov vodenja in tudi vodilni ocenjevalec v postopkih akreditiranja laboratorijev in kontrolnih organov. Na slednjem področju deluje tudi kot peer-evalvator v okviru Evropske Akreditacije. Bil je prvi direktor področja Ocenjevanja sistemov vodenja na SIQ in tehnični vodja na SA, ima pa tudi bogate vodstvene izkušnje iz gospodarstva. Od leta 1991 sodeluje pri pripravi standardov skupine ISO 9000 na nacionalnem nivoju (je predsednik SIST/TC VZK) in kot ekspert – predstavnik Slovenije – tudi na mednarodnem nivoju (ISO/TC 176). Med drugim je neposredno sodeloval pri pripravi zadnjih štirih izdaj standarda ISO 9001, trenutno pa je član delovne skupine za tolmačenje zahtev zadnje izdaje standarda ISO 9001:2015.