Lindič Matjaž

Mag. Matjaž Lindič je vodja dejavnosti meroslovja na SIQ. Vodi različne raziskovalne in razvojne projekte na področju kalibracij, električnih in sorodnih meritev in realizacije etalonov, ožjo specialnost pa predstavljajo enosmerne in nizkofrekvenčne električne meritve. Za področje enosmernih električnih meritev je opravil specialistični študij v tujini. Z SA sodeluje kot strokovni izvedenec za kalibracijske in preskusne laboratorije ter kontrolne organe. Sodeluje in pomaga pri sprejemanju standardov s področja akustike in električne energije na SIST-u.