Lušicky Marija

Mag. Marija Lušicky je predstojnica Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA) v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Ima več kot 30 let izkušenj na področju mikrobiološkega preskušanja živil, vod in drugih vzorcev in več kot 15 let izkušenj s področja različnih sistemov kakovosti. Sodeluje v raziskovalnih projektih ter pri pripravi zakonodaje in strokovnih doktrinah s področja živil in vod. Redno izvaja izobraževanje za dijake, študente in specializante, ki so na praksi ali kroženju.