Meško Brguljan Pika

Doc. dr. Pika Meško Brguljan je vodja Laboratorija za klinično biokemijo in hematologijo Klinike Golnik. Sodelovala je pri uvajanju sistema zagotavljanja kakovosti medicinskih laboratorijev klinike. Sodeluje pri vpeljevanju sistema zagotavljanja kakovosti v medicinskih laboratorijih. Je članica delovnih skupin za akreditacijo medicinskih laboratorijev pri EFLM (»European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine«) in Slovenski akreditaciji. Sodelovala je pri pripravi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Že vrsto let je članica Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko diagnostiko v Republiki Sloveniji.