Ozimek Miha

Mag. Miha Ozimek je opravil podiplomski specialistični študij informacijske varnosti s področja standardov informacijske varnosti in uvajanja politik varovanja informacij v organizacije. Od leta 2007 deluje kot presojevalec sistemov vodenja kakovosti in varovanja informacij na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje in je presojal sisteme kakovosti in informacijske varnosti v večini slovenskih podjetjih. Sodeluje z IP-RS pri pripravi organizacij na izvajanje dela skladno z določili zakonodaje (ZVOP-1, ZEKOM-1, ZVDAGA, itd). 

Certifikati in reference:

  • preizkušen revizor informacijskih sistemov, CISA, CISM
  • NPK Varnostni manager
  • Certified Information System Auditor – CISA,
  • Certified Information Security Manager – CISM,
  • Certified Information Security Manager ISO/IEC 27001:2013,
  • Vodilni presojevalec  (Certified Information Security Auditor)  ISO/IEC 27001:2013,
  • Vodilni presojevalec  ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000: 2011, ISO 22301:2012, ISO/IEC 27018:2014.