Petrič Anton

Anton Petrič je svoje bogate delovne izkušnje začel pridobivati v družbi Trimo Trebnje, svojo karierno pot pa nadaljeval v podjetju TPV Automotive d.o.o. iz Novega mesta, kjer je zaposlen kot direktor sektorja za skupne zadeve. Vodil je več poslovnih in organizacijskih projektov v avtomobilski industriji ter opravljal različne strokovne in vodstvene naloge. Je vodilni presojevalec sistemov vodenja po standardih ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 in ISO/IEC 27001. Od leta 1999 aktivno sodeluje v postopkih ocenjevanja organizacij za poslovno odličnost po modelu EFQM, zadnja leta deluje v tem sistemu kot predsednik razsodniške skupine PRSPO. Je licenciran evropski ocenjevalec za poslovno odličnost. Kot predsednik sekcije za kakovost in odličnost pri GZDBK aktivno soustvarja razvoj kakovosti, odličnosti in inovativnosti na območju Dolenjske, Bele krajine in širše.

Anton Petrič started to gain his rich professional experience in Trimo Trebnje and continued his professional career in TPV Automotive d.o.o. from Novo mesto, where he is employed as Director of the Common Affairs Sector. He has led several business and organizational projects in the automotive industry and performed various professional and managerial tasks. He is an auditor of the ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, and ISO/IEC 27001 management systems. Since 1999, he has been actively involved in business excellence assessment processes according to the EFQM model. He is a licensed European Business Excellence Assessor. He regularly participates as a speaker in various professional conferences and similar events.