Rupel Tatjana

Tatjana Rupel je zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Ima več kot 20 let izkušenj na področju laboratorijskega mikrobiološkega preskušanja živil in več kot 10 let vodi akreditiran laboratorij za mikrobiološke analize vod, živil in drugih vzorcev okolja v Ljubljani. Redno izvaja izobraževanja za študente, dijake in specializante, ki so na praksi ali kroženju. Je vabljena predavateljica na različnih strokovnih izobraževanjih, ki jih organizirajo šole in druge organizacije. Ima izkušnje s področja priprave zakonodaje in strokovnih doktrin na področju sanitarne mikrobiologije.