Sušnik Darja

Mag. Darja Sušnik je po izobrazbi univ. dipl. ing. tekstilne tehnologije in magistra statističnih ved. Od leta 2006 je samostojna podjetnica na področju izobraževanja in poslovnega svetovanja. Leta 2008 je prejela nagrado GZS Feniks za najboljši svetovalni projekt leta Usposabljanje vodij po integrirani metodi in leta 2011 bronasto priznanje RGZS Celje za poslovno inovacijo »Tim kot podjetje«. Ima bogate izkušnje v proizvodnem okolju kot vodja kakovosti, razvojni tehnolog, svetovalec in trener zaposlenih. Ker ima praktične izkušnje v proizvodnem okolju, so njene delavnice uporabniško naravnane in slušatelji lahko pridobljeno znanje takoj prenesejo v lastno prakso. Ima certifikacijo za člana komisije za pridobitev Nacionalne poklicne Kvalifikacije NPK »Vodja delovne skupine v proizvodnji«. Izvaja usposabljanja za pridobitev NPK »Vodja delovne skupine v proizvodnji.« V programu usposabljanje managerjev kakovosti, ki ga redno izvaja Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO predava vsebine orodja kakovosti. Je zunanja presojevalka za standard vodenja kakovosti ISO 9001.