Štramcar Alenka

Alenka Štramcar, dipl. inž. kem. tehnol., z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju okoljskih tehnologij. Zaposlena je v Komunalnem podjetju Velenje d.o.o., kjer je odgovorna za laboratorij in tehnologije čiščenja odpadne vode in priprave pitne vode. Kot zunanja sodelavka SIQ izvaja presoje sistema ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001.