Voljč Boštjan

Boštjan Voljč je višji metrolog na SIQ. Pripravlja postopke za kalibracijo in kontrolo meril ter skrbi za tehnični del področja kontrole. Zadolžen je za vzdrževanje mednarodne akreditacije za AC področje, ki jo je institut pridobil s strani nizozemskega akreditacijskega organa RvA in slovenskega akreditacijskega organa SA. Poleg tega opravlja tudi presoje na področju kalibracij in kontrole merilne opreme ter aktivno sodeluje pri mednarodnih raziskovalnih projektih.