Zorc Dušan

Mag. Dušan Zorc je svoje izkušnje s področja kakovosti pridobival v družbi Iskra, na SIQ, pa tudi v mednarodnem podjetju, ki izdeluje sklope za avtomobilsko industrijo. Pri SIQ je vodilni presojevalec po zahtevah standardov ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001. Tečaj za vodilnega presojevalca po zahtevah standarda ISO/TS 16949 in dokvalifikacijo po zahtevah standarda IATF 16949:2016 je uspešno zaključil pri International Automotive Task Force, kjer se je izpopolnil tudi za izvajanje presoj po IATF 16949 (IATF, št. certifikata 5-ADP-12-06-1977), kot vodilni presojevalec pa izvaja presoje tako pri SIQ kot tudi pri Quality Austria. Je SIQ-predavatelj za vsebine IATF, kontrolni plani, FMEA … ter  samostojen svetovalec na področju kakovosti.

Mr. Dušan Zorc, MSc, has gained his professional experience in quality management systems in Iskra, SIQ, and an international company that manufactures components for the automotive industry. At SIQ, he is a lead auditor of ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, and ISO 45001 management systems. At the International Automotive Task Force, he completed an ISO/TS 16949 lead auditor course and an additional IATF 16949:2016 training and was approved as an IATF 16949 auditor (IATF, certificate no. 5-ADP-12-06-1977). He is a lead auditor at SIQ and Quality Austria. At SIQ, he gives lectures on IATF, control plans, FMEA, etc. He is an independent consultant in quality management systems.