Zornik Marjanca

Marjanca Zornik je direktorica družbe Formica d.o.o., kjer se ukvarja predvsem s svetovanjem s področja varstva okolja, kar zajema tudi izvedbo začetnega okoljskega pregleda. Svetuje pri izdelavi predpisanih dokumentov, npr. Načrtih gospodarjenja in ravnanja z odpadki. Pri SIQ je vodilna presojevalka sistemov vodenja po standardih ISO 9001, ISO 14001 in Uredbah EU 333/2011 in 715/2013 ter presojevalka sistema EMAS in standardov po ISO 45001 ter ISO 50001. Je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje. Dodatno se je okoljsko usposabljala na Ökoprofit Akademie (Gradec, Avstrija). Ima večletne izkušnje z okoljsko zakonodajo - med drugim je bila inšpektorica za okolje s statusom svetovalke glavnega republiškega inšpektorja.