Javorič Saša

Dr. Saša Javorič že več kot 20 let svetuje in uvaja spremembe v podjetja na področjih optimizacije in digitalizacije procesov, sistemov vodenja kakovosti in obvladovanja informacijske varnosti ter uvedbe zakonodajnih sprememb v podjetja, predvsem na področju informacijske tehnologije, zdravstva, šolstva in proizvodnje v avtomobilski in letalski industriji. Svoja znanja in dolgoletne izkušnje nadgrajuje z znanji nevrolingvističnega programiranja (NLP), coachinga, načeli nevro vodenja in nenasilne komunikacije (NVC). Z integrativnim pristopom pomaga posameznikom v okviru NLP poslovnega in osebnega trenerstva (NLP Business & Life Coaching) razviti »najboljšo verzijo sebe«, se samo-motivirati in dosegati želene rezultate.

For more than 20 years, Saša Javorič has been advising and introducing change in companies in the areas of process optimization and digitalization, quality management systems and information security management. He has also been introducing legislative changes in companies, especially in the fields of information technology, healthcare, education, and production in the automotive and aviation industries. He builds on his knowledge and years of experience with knowledge of Neuro Linguistic Programming (NLP), coaching, and the principles of neuro-management and Non-Violent Communication (NVC). With an integrative approach, he helps individuals in NLP Business & Life Coaching to develop the "best version of themselves", to be self-motivated and to achieve the desired results.