Pavlovič Roman

Roman Pavlovič je v skoraj tridesetih letih mednarodnih poslovnih izkušenj uspešno iz osnovnih idej ustvarjal merljive rezultate, pasivne opazovalce spreminjal v zavzete zaposlene, močne posameznike v uspešne ekipe, rutinske organizacije v inovativne zvezde. S seboj prinaša širok spekter izkušenj, tako po velikosti organizacij (od uspešnih zagonskih podjetij do globalnih multinacionalk), po področjih delovanja (od operativnega vodenja do strateškega korporacijskega razvoja), kot tudi po panogah (od storitev do proizvodnje). Kot direktor podjetja 3P Poslovno svetovanje ves čas aktivno deluje na uporabi najnovejših teoretičnih dognanj v praksi, kar mu omogoča integracijo širokega spektra možnih pristopov v najboljši recept za vsak posamičen izziv.