Eniko Peter

Peter Eniko »Prihaja iz proizvodnega okolja, proizvodnje hidravličnih komponent ter sestavnih delov volanskih sistemov, kjer je deloval v vlogi razvojnega inženirja, tehničnega direktorja ter vodje kakovosti. Je avtor več strokovnih člankov in soavtor knjige: A Closer Look at Loss Function, Nova science publishers New York, 2020. Je zunanji sodelavec in predavatelj Laboratorija za kakovost LAZAK, FS Lj, UL. Danes deluje v tujini v funkciji Inženirja kakovosti v organizaciji, ki se ukvarja s proizvodnjo aktuatorjev za avtomobilsko industrijo.«