Zelenik Katja

Katja Zelenik, dr. vet. med. je predstojnica Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA) v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Več kot 15 let opravlja delo analitika in svetovalca na področju preskušanja živil, vod, vzorcev okolja v proizvodnji živil in drugih vzorcev. Je notranja presojevalka sistema vodenja kakovosti ISO 17025 in nosilka več metod preskušanja. Pripravila je več prispevkov na mednarodnih in domačih dogodkih na temo listerij, legionel in drugih tem s področja mikrobiologije živil in vod. Sodeluje v raziskovalnih projektih in je mentor študentom in specializantom na praksi ali kroženju.