Kresal Andreja

Andreja Kresal je mag. tehničnega varstva okolja in že od leta 2006 dela kot odgovorna za področje okolja v podjetju Cimos d.d. Od leta 2014 ima opravljeno usposabljanje za presojevalko ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001, od leta 2017 pa tudi po zahtevah Uredbe EMAS. Kot pooblaščenka za varstvo okolja ima širok spekter nalog in praktičnih izkušenj iz področja emisij v zrak, emisij v vode, ravnanja z odpadki, s poznavanjem okoljske in kemijske zakonodaje, z inšpekcijskimi pregledi, s presojami vplivov na okolje v okviru predhodnih postopkov, s pridobivanjem okoljevarstvenih dovoljenj in izhodiščnih poročil ter s pripravami letnih poročil za ARSO in FURS.