Barbič Franc

Franc Barbič je zaposlen v farmacevtskem podjetju in ima več kot petnajst let izkušenj na področju upravljanja in kontrole kakovosti ter izvajanja presoj sistema kakovosti. Je predavatelj na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje za področja Dobre proizvodne prakse in Dobre distribucijske prakse po smernicah Evropske unije ter zagotavljanje kakovosti primarne embalaže za zdravila po standardu ISO 15378.