Krkoč Peter

Peter Krkoč, spec. je opravil podiplomski specialistični študij informacijske varnosti. Od leta 2002 deluje kot svetovalec za področje informacijske varnosti (ISO/IEC 27001) in neprekinjenega poslovanja (ISO 22301) in je vodilni presojevalec za sistem vodenja varovanja informacij, neprekinjeno poslovanje ter sistem vodenja kakovosti. V številnih slovenskih podjetjih je vpeljeval sistem vodenja varovanja informaciji, ki so se tudi uspešno certificirali. Predava na seminarjih, delavnicah in konferencah s področja informacijske varnosti in neprekinjenega poslovanja.