Koželjnik Barbara

Barbara Koželjnik je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Na SIQ deluje na področju Ocenjevanja sistemov vodenja kot presojevalka za sisteme vodenja kakovosti ISO 9001 in ravnanja z okoljem ISO 14001. Organizacijam pomaga pri izračunu in verifikaciji ogljičnega odtisa, in sicer v skladu z veljavnimi smernicami in zakonodajo preverjanja točnosti dokumentacije in izjav o skladnosti za fluorirane toplogredne pline. Ima večletne izkušnje s področja kemijske analitike ter z uvajanjem in vzpostavljanjem akreditiranih, validiranih in hišnih metod, ki jih je pridobila v Eurofins ERICo. Izkušnje s področij okoljske zakonodaje in obvladovanja kemikalij/materialov za tehnološke procese skladno z REACH in RoHS zakonodajo, izkušnje z izvajanjem okoljskih monitoringov in z njimi povezanih aktivnosti po SIST ISO 17025 ter izkušnje s predavanjem pa je pridobila v Gorenju. Je tudi svetovalka za kemikalije ter varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga po cesti in železnici.