Bizjak Igor

Igor Bizjak ima dolgoletne delovne izkušnje v industriji, je zunanji presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001, sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001 ter sistema upravljanja z energijo ISO 50001. Izvedel je že preko 1400 zunanjih presoj, svetuje na področju različnih sistemov vodenja ter izboljšanja medčloveških odnosov, sodeloval pa je tudi pri projektu certificiranja »Družini prijazno podjetje« na Ekvilib Inštitutu. Med drugim je že od leta 1999 tudi ocenjevalec za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO).