Dodič Marinka

Mag. Marinka Dodič je svoje delovne izkušnje pridobivala na področju vzgoje in izobraževanja kot učiteljica in ravnateljica, nato pa je kot pomočnica direktorice področja Izobraževanje na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje pokrivala module Odličnost, Kakovost, Proizvodnja, avtomobilska industrija in tehnična zakonodaja ter Kakovost v vzgoji in izobraževanju. Sodelovala je v timu, ki je pod okriljem SIQ razvil model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti KzP - Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.
Vzgojno-izobraževalnim in drugim organizacijam na osnovi znanj ter dolgoletnih izkušenj s področja managementa v izobraževanju kot predavateljica in svetovalka pomaga pri vzpostavljanju sistemov vodenja kakovosti, izboljševanju komunikacije ter izgrajevanju organizacijske kulture. Je tudi presojevalka sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in vodilna presojevalka sistema vodenja kakovosti po modelu KzP pri SIQ.