Nazaj na seznam storitev

E-seminar: Novosti, ki jih prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

/
Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki je začel veljati konec februarja 2023, celovito ureja področje varstva prijaviteljev. Zakon prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju.

Gre za zakon, ki široko ureja področje in ščiti prijavitelje, ki prijavijo ali razkrijejo informacije o nepravilnem ravnanju ali kršitvi predpisov v Republiki Sloveniji, in sicer v svojem delovnem okolju, ne glede na to ali gre za zasebni ali javni sektor.

Zaščita prijaviteljev oziroma »žvižgačev« v organizaciji skladno z novim zakonom predstavlja obvezo vsem subjektom javnega in zasebnega sektorja, ki imajo več kot 50 zaposlenih.

Zavezanci so dolžni določila zakona uvesti v svojo prakso v zakonsko določenih rokih – rok za vzpostavitev prijavnih poti za pravne subjekte, ki zaposlujejo od 50 do 249 delavcev, je do 17. 12. 2023, za pravne subjekte, ki zaposlujejo več kot 250 delavcev, in zavezance v javnem sektorju pa 90 dni od uveljavitve zakona, torej do 23. 5. 2023.


PODROČJE: Zaščita prijaviteljev oz. »žvižgačev« v organizaciji

NAMEN
Zakon o zaščiti prijaviteljev prinaša pomembne novosti, ki so jih skladno z določili zakona dolžni sprejeti tako javni kot zasebni subjekti. Pomembna in ključna novost je vzpostavitev prijavne poti, ki obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta. Ti postopki velevajo tudi poznavanje ostale področne zakonodaje, predvsem pa morajo biti vzpostavljeni po določilih zakona in v vsaki organizaciji omogočiti anonimnost in ustrezno zaščito prijaviteljev. Na seminarju vam bomo predstavili vse obveznosti, ki jih določa Zakon o zaščiti prijaviteljev, ter načine in postopke, kako jih ustrezno in skladno z zakonom vzpostaviti v organizaciji.

VSEBINA

 • Kdo so prijavitelji oziroma “žvižgači”
 • Odmevnejši primeri »žvižgaštva« v Sloveniji in svetu
 • Zakaj je zaščita žvižgačev tako pomembna
 • Pravno formalna ureditev področja zaščite prijaviteljev – sprejetje Zakona o zaščiti prijaviteljev
 • Kdo so zavezanci skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev
 • Obveznosti, ki jih določa zakon za zavezance v javnem in zasebnem sektorju
 • Pomembne novosti, ki jih prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev
  • Vzpostavitev prijavne poti
  • Imenovanje zaupnika
  • Sprejem notranjega akta
 • Pasti pri imenovanju zaupnika in pri vzpostavitvi notranjih prijavnih poti
 • Sprejem notranjih aktov za zaščito žvižgačev
 • Roki za vzpostavitev prijavnih poti zavezancev
 • Odgovori na vaša vprašanja

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

Seminar je namenjen tistim, ki v organizaciji skrbijo za pravno varnost, predvsem pa je namenjen direktorjem, managerjem in vodjem javnih in zasebnih organizacij, ki imajo več kot 50 zaposlenih in so skladno z zakonom zavezanci za vzpostavitev prijavnih poti.

NAČIN DELA

 • E-seminar bo potekal v spletni e-učilnici v živo.
 • Do dva dni pred izvedbo boste prejeli povezavo do spletnega izobraževanja.
 • Za nemoteno sodelovanje na on-line usposabljanju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

Dodatne informacije: Bojan Varga, telefon: (01) 4778 108, e-pošta: bojan.varga@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe