Nazaj na seznam storitev

E-seminar: Zahteve Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) v praksi organizacij

/

 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) je temeljni predpis, ki določa pravila na področju varstva okolja v Sloveniji. Zajema vse dele okolja (zrak, voda, ohranjanje narave, podnebne spremembe) ter uvaja instrumente na področju varovanja okolja (načrtovanje, presoja vplivov na okolje, dovoljevanje, finančni instrumenti). ZVO-2 uveljavlja temeljna načela in pristope za vso zakonodajo z okoljskega področja ter daje podlago za podzakonske akte, ki jih sprejema vlada RS.

NAMEN

Na seminarju se boste seznanili tudi z določbami ZVO-3 na področju okoljske zakonodaje v kolikor bo zakon v času izvedbe že v veljavi.

Poleg vsebine ZVO-2 bomo na seminarju poiskali tudi odgovore na naslednja vprašanja:

 • Katere so bistvene zahteve Zakona o varstvu okolja?
 • Kako ZVO-2 vpliva na področje razširjene proizvajalčeve odgovornosti?
 • Kako posamezne zahteve izpolnjevati v praksi?
 • Kakšna so nova pravila za prenehanje statusa odpadka?
 • Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) s 1. 1. 2023
 • Ali ste pravilno izvedli imenovanje skrbnika varstva okolja?
 • Ali ste ministrstvu posredovali podatke o lastništvu nepremičnin in premičnin za opravljanje dejavnosti zbiranja, predelave ali odstranjevanja odpadkov?
 • Kaj se dogaja s kavcijskim sistemom v Sloveniji?

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

Seminar je namenjen vsem podjetjem, ki:

 • prodajajo na trgu RS izdelke, iz katerih izhaja proizvajalčeva razširjena odgovornost (izdelki v embalaži, električna in elektronska oprema, prenosne baterije/akumulatorji, nagrobne sveče ...),
 • podjetjem, ki za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo okoljevarstveno dovoljenje,
 • odgovornim za ravnanje z okoljem,
 • ekologom, presojevalcem in drugim strokovnjakom za okolje,
 • pristojnim za posege v prostor oziroma v okolje in načrtovalcem posegov,
 • predstavnikom lokalnih skupnosti, nevladnim organizacijam in drugim državnim institucijam, ki so vključene v uresničevanje zahtev oz. skrbijo za varstvo okolja,
 • vsem, ki vas zanimajo spremembe okoljske zakonodaje.

  Ali veste katera podjetja potrebujejo skrbnika varstva okolja?

  Skladno s določbami 66. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora imeti vsako podjetje, ki ima:

  • okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije (110. člen),
  • ali okoljevarstveno dovoljenje za obrat (131. člen),
  • ali OVD za druge naprave in dejavnosti (126. člen),

  v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki opravlja naloge varstva okolja (skrbnik varstva okolja).

  Torej če imate katerega od zgoraj navedenih okoljevarstvenih dovoljenj, morate v roku treh mesecev določiti skrbnika varstva okolja ter o tem obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor.

  NAČIN DELA

  • E-seminar poteka v živo preko spleta.
  • Dva dni pred izvedbo na vaš naslov podan ob prijavi prejmete spletno povezavo.
  • Za nemoteno sodelovanje na e-seminarju potrebujete računalnik z mikrofonom in kamero ter dostop do zanesljivo delujočega interneta.

  Po zaključku e-seminarja prejmete SIQ potrdilo o udeležbi.

  Dodatne informacije: Jernej Balantič, telefon: (01) 5609 716, e-pošta: jernej.balantic@siq.si 

  Obveščanje o izobraževanjih

  Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

  Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

  Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

  Več o bonusu zvestobe