Nazaj na seznam storitev

Obvladovanje delovanja komunalnih čistilnih naprav

/

Sistematično gospodarjenje z vodami je predpogoj za zagotavljanje ustreznih življenjskih pogojev. Zato je ena temeljnih dejavnosti komunalnih podjetij tudi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. V komunalnih čistilnih napravah se izvajajo številni zahtevni fizikalno kemijski in biološki procesi, ki jih je nujno treba razumeti, saj le tako lahko pravilno vodimo in optimiziramo delovanje čistilne naprave. Seminar povezuje teorijo in strokovno znanje s praktičnimi rešitvami in primeri dobrih praks na področju čiščenja odpadnih voda. Poudarek je na obvladovanju pravilnega obratovanja naprav za čiščenje komunalnih odpadnih vod in na obvladovanju vzdrževanja vse opreme.

NAMEN

Na seminarju boste spoznali, kako uspešno in učinkovito voditi proces čiščenja komunalnih čistilnih naprav, kako v praksi obvladovati obratovanje in vzdrževanje naprav za čiščenje komunalnih odpadnih vod, kako reševati problematiko tehnoloških tveganj in kako prenašati znanje in dobre prakse v svojem delovnem okolju.

VSEBINA

 • Karakteristike odpadne vode in postopki čiščenja
 • vodenje tehnoloških procesov čiščenja odpadne vode
 • obvladovanje obratovanja naprav za čiščenje komunalnih odpadnih vod
 • obvladovanje vzdrževanja opreme na napravah za čiščenje komunalnih odpadnih vod
 • izvajanje kontrole in vrednotenje delovanja (on-line merilniki, vzorčenje, laboratorij)
 • nadzor, obvladovanje evidenc in poročanje
 • ravnanje z odpadki in blatom
 • bistvene zakonodajne zahteve in kako jih izpolnjevati v praksi
 • primeri dobrih praks in njihov prenos v organizacijo

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • vodjam čistilnih naprav in strokovnim sodelavcem;
 • odgovornim osebam za sistem ravnanja z okoljem, ekologom;
 • operaterjem, vzdrževalcem, oziroma vsem, ki se ukvarjajo s čiščenjem odpadne vode;
 • upravljalcem naprav, ki imajo izdano okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode.

NAČIN DELA

 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: (01) 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si  

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe