Nazaj na seznam storitev

Onboarding - Začetni stiki novozaposlenega z organizacijo so ključni za uspešno vključitev in dolgoročno sodelovanje

07. 02. 2024

Onboarding je sistematičen proces vključevanja novega sodelavca v organizacijo z namenom dolgoročnega uspešnega sodelovanja in obvladovanja tveganj, ki ob tem nastajajo.

Za večino delodajalcev je kadrovski postopek zaključen z izbiro osebe na prosto delovno mesto in ureditve vse potrebne dokumentacije, ki je pravno-formalno zahtevana. Uvajanje novozaposlenih na delovno mesto in v organizacijo je pogosto prepuščeno vodjem, ki ubirajo zelo različne pristope. Uspešnost integracije je posledično velikokrat odvisna od iznajdljivosti in prilagodljivosti novozaposlenega ter proaktivnosti sodelavcev v ekipi.

Začetni stiki novozaposlenega z organizacijo so ključni pri oblikovanju ne le delovnih temeljev, ampak tudi želenih vedenjskih vzorcev v skladu z organizacijsko kulturo, občutka pripadnosti in vzdrževanja motivacijskega naklona tudi po srečanju z organizacijskimi, procesnimi ali medosebnimi izzivi, ki jih vsaka organizacija neizogibno ima. Raziskave kažejo na jasno pozitivno korelacijo med sistematičnim programom onboardinga, delovno uspešnostjo oz. doseganjem ciljev zaposlenega in dolgoročnim obstojem v podjetju.

Interaktivna in praktično naravnana delavnica bo predstavila ključne elemente onboardinga, njihovo umeščenost v delovanje podjetja kot celote, procesni potek in najpogostejše napake oz. izzive, s katerimi se organizacije tekom onboardinga srečujejo.

VSEBINA

 • Kaj je onboarding in zakaj je pomemben tako za novozaposlenega kot organizacijo?
 • Kako se izbira kandidata za zaposlitev povezuje s procesom onboardinga?
 • Kateri so ključni elementi procesa onboardinga in kakšen je priporočen potek?
 • Kaj mora imeti organizacija že vzpostavljeno, da lahko onboarding nemoteno poteka? Kako premostimo morebitne primanjkljaje?
 • Kdo vse je udeležen v proces onboardinga nove osebe in kakšna je njihova vloga?
 • Kako izberemo mentorja in na kaj moramo pri tem paziti?
 • Kako pripravimo ožjo ekipo na novozaposlenega, katere so najpogostejše težave?
 • Kako zastaviti učinkovit uvajalni program in kako ga realizirati?
 • Kako in kdaj podajamo povratne informacije?
 • Digitalna podpora procesu onboardinga.
 • Praktičen del:
   -Priročnik za zaposlene – zasnova in oblikovanje.
   -Ali imam lastnosti dobrega mentorja? – samospoznavanje s pomočjo psihološkega vprašalnika.
   -Izzivi onboardinga – praktični primeri pogostih težav (organizacijski in subjektivni vidik), pristopi k reševanju.

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

Vsem, ki se vam zdi uvajanje novozaposlenega pomembno, ki morda tega nimate sistemsko urejenega v organizaciji ali bi zgolj želeli usvojiti sistemska znanja za učinkovito integracijo novozaposlenega v organizacijo z namenom uspešnega dolgoročnega sodelovanja, in sicer:

 • mentorjem (formalni ali neformalni), ki želite, da se vaši mentoriranci čim prej opolnomočijo za samostojno delo;
 • vodjem, ki želite dobro sodelujočo ekipo in visoko dodano vrednost novozaposlenega;
 • kadrovskim delavcem, ki želite učinkovito podpreti integracijo nove osebe v podjetje in minimizirati tveganja, ki pri tem nastajajo;
 • vsem, ki želite usvojiti nova znanja o organizacijskih in psiholoških vidikih integracije nove osebe v določeno delovno okolje.

NAČIN DELA

 • Primeri dobrih praks, izmenjava izkušenj, delo na konkretnih primerih iz prakse.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tanja Benček, telefon: 01 5609 894, e-pošta: tanja.bencek@siq.si 

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe