Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2022

03. - 05. 06. 2024
Cilj tečaja je omogočiti udeležencem, da pridobijo znanje in razumevanje zahtev standarda ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2022. Udeleženci se bodo naučili metod in tehnik za izvajanje notranjih pregledov. Sposobni bodo učinkovito izvajati notranje preglede integriranega sistema za upravljanje kakovosti in sistemov informacijske varnosti.
Namen tečaja je usposobiti udeležence za poznavanje ter razumevanje zahtev standarda ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2022. Udeleženci bodo spoznali metode in tehnike izvajanja notranjih presoj. Usposobili se bodo za učinkovito izvajanje notranje presoje integriranega sistema vodenja kakovosti in sistema upravljanja informacijske varnosti.

VSEBINA

 • Integrirani sistemi vodenja
 • Načela vodenja kakovosti
 • Zahteve standardov ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001:2022 - razlaga zahtev s praktičnimi primeri in s poudarki na podobnostih in razlikah
 • Na tečaju bomo predstavili tudi kratko primerjavo starih (2013) in novih (2022) zahtev standardov ISO/IEC 27001 in ISO/IEC 27002 ter pregled najpomembnejših sprememb
 • Učinkovitost integriranih notranjih presoj: odprava neskladnosti, izvedba ukrepov in nenehno izboljševanje
 • Kompetentnost presojevalcev Študij primera in simulacija notranje presoje integriranih sistemov vodenja
 • Pisni preizkus znanja
Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Obvladovanje tveganj.

UDELEŽBO PRIPOROČAMO

 • odgovornim za vzpostavitev sistemov vodenja kakovosti in/ali sistema upravljanja informacijske varnosti;
 • izvajalcem presoj;
 • organizatorjem informacijskih sistemov;
 • vodjem služb informacijske tehnologije;
 • varnostnim inženirjem;
 • vsem, ki se srečujete z ustvarjanjem, zbiranjem, shranjevanjem ter posredovanjem informacij in si želite pridobiti dodatna znanja s področja sistemov upravljanja informacijske varnosti;
 • vodje in vsi, ki ste odgovorni za učinkovito vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistemov vodenja.

NAČIN DELA

 • Tečaj sestavljajo predavanja, izmenjava izkušenj, študije primerov in simulacija presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si, prosimo, zagotovite veljaven izvod standarda ISO 9001:2015 in 27001:2022.

Udeleženci prejmete SIQ potrdilo.

S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v Register notranjih presojevalcev SIQ.

Kot registriranemu notranjemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja.

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Bojan Varga, telefon: (01) 4778 108, e-pošta: bojan.varga@siq.si 

Ali ste že seznanjeni z veljavno novostjo v zahtevah sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 15378, ISO 22000, ...)? 

V skladu z zavezami za obravnavo podnebnih sprememb je Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), nedavno izdala dodatek k več kot tridesetim standardom za sisteme vodenja.
 
Dodatek v zahtevah 4.1 in 4.2 organizacijo usmerja, da razmisli, ali so podnebne spremembe relevanten dejavnik in ali so upoštevane vse možne posledice oziroma tveganja.
 
Na ustrezno opredeljene ukrepe tveganj podnebnih sprememb pa so pozorni tudi že presojevalci pri izvajanju zunanjih presoj različnih sistemov vodenja.
 
Na izobraževanju bomo posredovali tudi informacije glede novosti.

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih in brezplačnih dogodkih.

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe