Poročilo SIQ SIQ

Celostni razvoj dejavnosti preskušanja proizvodov za globalni trg

14. marec 2023 Matej Žontar

Živimo v času hitrih, nepredvidljivih in kompleksnih sprememb na različnih področjih. Prihodnost postaja vznemirljiva. Z naše perspektive bo v glavnem povezljiva, digitalna in električna.

Prav zato ostaja celosten razvoj preskušanja novih tehnologij ena izmed pomembnih usmeritev področja Varnost in elektromagnetika. Nenazadnje vsako leto namenimo okvirno 10 % prihodkov za razvoj novih storitev, širjenje preskušanja na nove produktne kategorije, razvoj trgov in osvajanje specifičnih znanj na vseh področij, kjer delujemo.

Razvoj novih postopkov preskušanja je v SIQ stalnica. Tako je bila ena večjih posodobitev v zadnjih dveh letih postavitev in ureditev prostora za izvajanje fotometričnih meritev in optičnih karakteristik svetil. Investirali smo v novi fotogoniometer LMT. Dodatno smo izvedli več strokovnih izobraževanj s področja svetlobne tehnike, vključitev zadevnih preskusnih metod v akreditirani obseg in širitev v evropsko certifikacijsko shemo ENEC+ v sklopu Evropskega združenja za certificiranje električnih proizvodov (ETICS).

V letošnjem letu širimo kapacitete laboratorija za preskušanje vplivov okolja z novimi zmogljivimi komorami in tudi sistemi za zajem, nadzor in zaznavanje sprememb med izpostavitvami, v začetku prihajajočega leta pa načrtujemo vzpostavitev dodatne EMC CISPR 25 pol-neodbojne komore za potrebe preskušnja komponent avtomobilske industrije v frekvenčnem področju od 9 kHz do 6 GHz in 200 V/m elektromagnetnim poljem.

Hkrati razmišljamo o novih laboratorijskih prostorih, saj obstoječi ne omogočajo novih širitev. Srednjeročno želimo razvijati predvsem storitve funkcijske varnosti, IoT, kibernetske varnosti, e-mobilnosti, hranjenja električne energije, v načrtovanih novih prostorih pa predvsem preskusne zmogljivosti za panoge avtomobilske industrije, e-mobilnosti, gospodinjskih in drugih podobnih aparatov, medicinske opreme, protieksplozijske zaščite. Ključna bo tudi investicija v novo opremo, zlasti  v novo pol-neodbojno komoro EMC z 10 m razdaljo merjenja, primerljivo z največjimi konkurenčnimi laboratoriji.

S poslovnimi partnerji želimo še naprej sodelovati celovito, tudi pri vstopu na svetovni trg. Da se lahko področje širi in nudi postopke osnovne dejavnosti preskušanja ter certificiranja globalnim proizvajalcem, moramo ponuditi konkurenčen sistem mednarodnih odobritev, predvsem v smislu zmožnosti in sposobnosti priprave globalno priznanih poročil ter odpiranja ključnih trgov z našimi imenovanji. Tako smo v letošnjem letu nadgradili sodelovanje z nekaj certifikacijskimi hišami po svetu, predvsem z MET Laboratories, ZDA, in s priglašenimi organi Velike Britanije ter pridobili imenovanje VCCI na Japonskem.

Ustaljeno izpopolnjujemo tudi kompetence zaposlenih ter razvijamo mlade inženirske ekipe. Razvili smo digitalna izobraževanja znotraj sistema za snemanje virtualnih posnetkov preskušanja, skupaj z razlago zahtev in pomembnimi opornimi točkami. Novo zaposleni na ta način kar virtualno spoznavajo metode preskušanja. Gojimo spodbudno delovno okolje za zaposlene, sposobne premagovanja sprememb in izzivov prihodnosti.

Nazaj na vse novice