Kalibracije in kontrola Poročilo SIQ

Evropski raziskovalni projekti

05. april 2023 Matjaž Lindič

Področje Meroslovje je v okviru raziskovalnih projektov EU zelo aktivno že od leta 2008, ko smo prvič z ostalimi nacionalnimi meroslovnimi instituti združili moči pri raziskavah na področju moči in energije.

Poleg stalnega internega razvoja meroslovnih metod v podporo slovenskemu gospodarstvu pri zagotavljanju sledljivosti meritev se ekipa naših raziskovalcev redno prijavlja tudi na mednarodne evropske raziskovalne projekte. Včasih so se z raziskavami na področju meroslovja ukvarjali nacionalni meroslovni instituti (NMI-ji) samostojno, z lastnimi sredstvi in kadri. Kmalu po letu 2000 pa se je rodila ideja o združevanju raziskovalnih moči. Tako je bil prvič leta 2007 razpisan poskusni projekt Evropski meroslovni raziskovalni program (EMRP) iMERA+, kjer je pri raziskavah združilo moči več NMI-jev. Že takrat smo se priključili raziskavam v okviru projekta Moč in energija (Power & Energy), in to zelo uspešno. V sklopu projekta so bili razviti frekvenčno neodvisni koaksialni tokovni soupori, nujno potrebni za meritve kakovosti električne energije. Soupori, izdelani v SIQ, so dosegli najboljše rezultate.

Trenutno jih uporabljajo kar v sedmih državah sveta. Ker je bil poskusni projekt tako uspešen, se je z raziskovalnimi projekti EMRP nadaljevalo tudi v naslednjih petih letih. SIQ je v tem obdobju sodeloval pri sledečih projektih: Pametna omrežja (SmartGrids), Žetev energije (Harvesting), Elektromagnetna karakterizacija materialov za industrijo do mikrovalovnih frekvenc (EMINDA), Kvantni standard za električne meritve na osnovi vzorčenja (Q-Wave), Napredne EMC testne metode v industrijskih okoljih (EMC) in Pametna omrežja II (SmartGrids II). Zaradi uspešnosti programa EMRP je Evropska komisija nadaljevala s sofinanciranjem raziskav na področju meroslovja s sedemletnim programom Evropski meroslovni program za inovacije in raziskave (EMPIR). Tudi znotraj tega programa smo sodelovali pri treh projektih, in sicer Dostopnejša uporaba kvantnih AC napetostnih etalonov (ACQ-PRO), Sledljivost meritev kakovosti električne energije (Trace-PQM) in Razvoj meroslovnih zmogljivosti na RF in mikrovalovnem področju (RF Microwave). Vsi trije projekti so bili razpisani za namen prenosa znanja med laboratoriji in posledično postavitev znanja manjših laboratorijev na višji nivo.

 

Trenutno poteka v EU sedemletni program raziskovalnih projektov Evropsko partnerstvo za meroslovje (EPM), ki bo po zaključku privedel do vzpostavitve centrov, tako imenovanih Evropskih meroslovnih mrež (EMN), kjer bodo zainteresirani NMI-ji in laboratoriji združevali znanja in zmogljivosti pri nudenju meroslovnih rešitev preko ene vstopne točke vsem zainteresiranim uporabnikom. SIQ je že vključen v center za Pametna omrežja.
Že prvo leto razpisa EPM smo bili uspešni pri prijavah. Tokrat bomo sodelovali pri pripravi meroslovnih izhodišč za standardizacijo, in sicer pri projektih Meroslovje za digitalne merilne postaje v elektroenergetskem sistemu (Digital-IT) in Meroslovje za nastajajoče standarde EMC (EMC-STD).

 

Nazaj na vse novice