Presojevalci

Kalibracija presojevalcev za sistem ravnanja z okoljem – poročilo

21. maj 2020

Izdelana je analiza zadnje kalibracije presojevalcev za sistem ravnanja z okoljem (Kalibracija presojevalcev – poročilo).

Tisti, ki kljub več opominom niste opravili kalibracije, najkasneje do 31.5.2020 pošljite dokazilo o vzdrževanju svoje usposobljenosti (glej spodaj navedene vsebine iz AD013), sicer vas bomo morali skladno z AD13 tč. 6.8 začasno izbrisati iz registra presojevalcev in izvedencev kot presojevalca za sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001). Na osnovi vsebine dokazila vas bomo obvestili, ali je bilo usposabljanje skladno s spodaj navedenim.

»V naših pravilih (AD013, tč. 6.6. Vzdrževanje usposobljenosti in strokovno izpopolnjevanje) imamo zapisano:

Zahteve za ohranitev statusa aktivnega presojevalca:

  • vodilni presojevalec mora voditi minimalno 2 presoje na leto in se udeležiti min. 50% planiranih sestankov, točna obveznost se za tekoče leto določi z letnim programom sestankov,
  • presojevalec mora sodelovati na minimalno 2 presojah na leto in se udeležiti min. 50 % planiranih sestankov, točna obveznost se za tekoče leto določi z letnim programom sestankov in
  • lastno izobraževanje/izpopolnjevanje ali izpopolnjevanje izven sestankov presojevalcev in izvedencev glede regulative in drugih zahtev v zvezi s stroko.

Presoje lahko nadomestijo druge ovrednotene izkušnje (npr. pregled poročil, produktni vodja ali namestnik za zadevni sistem vodenja, odgovorna oseba za zadevni sistem vodenja v organizaciji, sodelovanje na notranjih presojah v organizaciji, kjer je presojevalec zaposlen, uspešno opravljeni tečaji povezanih s zadevnimi sistemi vodenja).

Osebje se je dolžno tudi samo izpopolnjevati. Dokazila o opravljenih tečajih in seminarjih predložijo administratorju na AN059 Preglednica opravljenega izpopolnjevanja, 1-krat na leto. Ocena obsega in uspešnosti izpopolnjevanja je v pristojnosti direktorja OSV v sodelovanju z vodji produktov.

Izpopolnjevanje se izvaja v skladu z letnim programom srečanj, ki ga skupaj z direktorjem OSV in vodji produktov pripravi administrator …

… Pri strokovnem izpopolnjevanju presojevalcev SRO posvečamo posebno pozornost:

  • seznanjanju z novostmi na področju standardizacije in certificiranja SRO,
  • tehnikam zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje in njihovi praktični uporabi,
  • izvajanju analiz vplivov na okolje in
  • razvoju zadevnih predpisov in zakonodaje.«

 

Blanka Kaker

 

Nazaj na vse novice