Poročilo SIQ SIQ

Nova poslovna stavba in širitev obstoječih kapacitet

26. januar 2023

Z namenom zagotavljanja razvoja novih dejavnosti in ustrezne podpore našim strankam v prihodnosti smo oktobra 2022 izvedli nakup objekta in pripadajočega zemljišča v neposredni bližini obstoječe poslovne stavbe.

V letih od 2015 do 2019 smo uspešno izvedli investicijo v nove prostore, ki je omogočila združitev skoraj vseh dejavnosti SIQ na eni lokaciji. A ker so spremembe in z njimi razvoj naša stalnica, v obstoječih poslovnih prostorih ne moremo več zagotoviti ustreznih površin za izvajanje vedno bolj kompleksnih preskusov, širitev dejavnosti in ob tem tudi povečevanje števila zaposlenih.
Idejna zasnova novih poslovnih prostorov je zrastla in dozorela v tem letu. Nov objekt bo obsegal garažno klet, pritličje in tri nadstropja v skupni površini približno 12.000 m2.
Garažna klet bo namenjena parkirnim prostorom, skladiščem in potrebnim strojnim inštalacijam. V pritličju bo največji del namenjen postavitvi večje komore EMC, ki bo omogočala preskušanje velikih proizvodov (npr. celotnega vozila) na vplive EMC.

V pritličje in prvo nadstropje bomo predvidoma umestili še:

  • preskušanje električne varnosti velikih proizvodov — preskušancev, kot so polnilne postaje, shranjevalniki energije in močnostna elektronika (E-mobilnost);
  • preskušanje električne varnosti medicinskih naprav in gospodinjskih naprav;
  • dejavnost laboratorija protieksplozijske zaščite, ki se bo preselila s Tržaške ceste v Ljubljani,
  • dejavnost priglašenega organa za medicinske pripomočke;
  • ustrezne pisarniške prostore.

Prostori v drugem in tretjem nadstropju bodo služili širitvam dejavnosti v naslednjih fazah in letih po izgradnji. Obstoječi poslovni prostori in nova zgradba bodo smiselno povezani v celoto s transportno potjo, ki bo služila transportu vzorcev in kot prehod med zgradbama. Nova poslovna stavba bo trajnostna, na njeni strehi bo namreč postavljena sončna elektrarna, ki bo pokrila, ocenjujemo, 20—25 % porabe električne energije. Dokončanje novega objekta je predvideno v naslednjih treh letih.

Decembra letos in januarja prihodnje leto bomo z namenom krepitve obstoječih preskusnih kapacitet in dejavnosti izvedli tudi prenovo obstoječih poslovnih prostorov. Prenova bo med drugim zajemala postavitev neodbojne komore EMC za potrebe preskušanja komponent avtomobilske industrije, preureditev avle in recepcije, dodatne govorilnice, nadstrešek vhoda/izhoda transportne poti in še kaj.

Komora EMC za potrebe preskušanja komponent avtomobilske industrije bo finančno največji zalogaj, omogočala pa bo izvajanje meritev/preskusov v frekvenčnem področju od 9 kHz do 6 GHz in močjo elektromagnetnega polja 200 V/m. Z obstoječo komoro ne moremo več zagotoviti ustreznega odziva glede časa izvedbe naročenih preskusov, kljub delu v treh izmenah, zato je širitev nujna. Komora bo ustrezala zahtevam standardov CISPR 25, MIL-461F (vojaška oprema) in RTCA DO-160G (komponente za letalsko industrijo).

Nazaj na vse novice