Certificiranje organizacij SIQ

Podnebne spremembe in njihovo upoštevanje pri sistemih vodenja

08. marec 2024

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je na podlagi londonske deklaracije o podnebnih spremembah izdala dodatke k več kot tridesetim standardom za sisteme vodenja. Dodatki so pri  vseh vključenih standardih enaki in se nanašajo na razumevanje organizacije in njenega konteksta ter na razumevanje potreb in pričakovanj zainteresiranih strani glede podnebnih sprememb.  V zahtevi 4.1 in 4.2 je dodan tekst glede obravnave potrebe po upoštevanju vpliva podnebnih sprememb na sposobnost doseganja predvidenih rezultatov sistema vodenja in o podnebnih spremembah v povezavi s potrebami in pričakovanji zainteresiranih strani.

Namen dodatnih zahtev je zagotoviti, da organizacija poleg vseh drugih vprašanj upošteva tudi vprašanja podnebnih sprememb v okviru uspešnosti sistema vodenja. Te dodatne zahteve zagotavljajo, da ta pomembna tema ni spregledana, temveč jo upoštevajo vse organizacije pri načrtovanju in izvajanju sistema vodenja.

IAF bo za organizacije, ki imajo certificiran sistem vodenja in za akreditirane certifikacijske organe, ki izvajajo certificiranje, izdal dodatna navodila.

Več si lahko preberete v skupnem sporočilu IAF/ISO.

Med standardi, ki imajo omenjeni dodatek in SIQ Ljubljana nudi certificiranje sistemov vodenja, so: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 45001:2018, ISO 15378:2017, ISO/IEC 20000-1:2018; ISO 50001:2018; ISO/IEC 27001:2022, ISO 22301:2019. Dodatki so na voljo brezplačno v ISO store.

Nazaj na vse novice