Preskušanje in certificiranje proizvodov

Preverjanje EMC avtomobilskih komponent

28. maj 2018 Marjan Mak

Laboratorij za elektromagnetno združljivost (EMC) proizvodov je eden od laboratorijev z najdaljšo tradicijo v SIQ.

V začetku šestdesetih let je bil to preprost poligon za merjenje radio-frekvenčnih motenj. V sedemdesetih letih se je ta poligon dogradil in razširil, v osemdesetih pa se je na njem zgradil še manjši objekt, ki je zajemal sprejemno pisarno ter merilnico v elektromagnetno oklopljeni sobi. V devetdesetih letih se je pojavila potreba po preskušanju odpornosti proizvodov na elektromagnetne motnje.

Kmalu je postalo jasno, da obstoječa lokacija ne zadošča več potrebam in leta 2002 smo zgradili Laboratorij za EMC na Trpinčevi ulici. Po letu 2010 se je pričelo dinamično obdobje razvoja in pospešenega vpeljevanja novih meritev, tudi preskušanja avtomobilskih komponent, predvsem sledilnikov vozil in tovora, po pravilniku Združenih narodov za vozila št. 10.

Približno takrat smo v naši okolici zaznali porast podjetij z razvojem in proizvodnjo električnih in elektronskih komponent za vgradnjo v vozila. Zaradi tega smo Laboratorij za EMC v celoti opremili z najsodobnejšo opremo za preskušanje teh komponent, v letu 2013 pa akreditacijski obseg standardov razširili še s standardi, ki zajemajo preskušanje avtomobilskih komponent.

Leta 2015 smo pričeli s pripravami na izgradnjo novega laboratorija za EMC, ki je je od julija 2017 že v obratovanju na novi lokaciji Mašera-Spasićeva ulica 10 v Ljubljani.

V novem EMC laboratoriju smo podvojili merilne kapacitete in razširili tudi nabor meritev. SIQ je tako pridobil enega najsodobnejših laboratorijev za EMC v Evropi z vrhunsko opremo in prostori ter vrhunskimi strokovnjaki s področja elektromagnetne združljivosti.


Marjan Mak, vodja EMC laboratorija

Nazaj na vse novice