Protieksplozijska zaščita

Protieksplozijska zaščita bencinskih servisov

28. junij 2018 Dr. Zdravko Kramar

Večina potrošnikov ve, da lahko pride zaradi napak do eksplozij kurilnega plina. Kolikšen volumen bencina je dovolj za nevarno eksplozijo, je že manj znano. Še pogosteje je podcenjena nevarnost prašnih eksplozij.

Ker lahko eksplozije povzročijo smrtne žrtve, veliko materialno škodo oziroma ekološko katastrofo, je uspešna protieksplozijska zaščita nujna. Potrošniki srečamo protieksplozijsko zaščito zelo pogosto na bencinskih servisih (BS). Ukrepi protieksplozijske zaščite BS morajo biti opredeljeni v elaboratu eksplozijske ogroženosti. Poleg ustreznega načrtovanja ukrepov protieksplozijske zaščite mora biti v eksplozijsko ogroženih delih BS oprema v protieksplozijsko zaščiteni izvedbi, ki mora biti preskušena, pravilno vgrajena in dobro vzdrževana. Vzdrževanje smejo izvajati le za to usposobljeni izvajalci.

V SIQ-ju preverjamo skladnost načrtovanih in izvedenih ukrepov protieksplozijske zaščite BS. Od leta 1993 so naši strokovnjaki za protieksplozijsko zaščito izdali nekaj tisoč certifikatov o skladnosti vgrajene opreme ter načrtovanih in izvedenih ukrepov protieksplozijske zaščite, kar kaže, da se večina odgovornih zaveda nujnosti protieksplozijske zaščite za varnost zaposlenih in potrošnikov ter uspešnost svojih podjetij.

SIQ ima edini v Sloveniji laboratorij za izvajanje eksplozijskih preskusov protieksplozijsko zaščitenih proizvodov. Je edini priglašeni organ EU za direktivo št. 2014/34/EU za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, in edini član iz Slovenije v svetovni shemi priznavanja preskusnih poročil za področje protieksplozijske zaščite IECEx. Naši strokovnjaki sodelujejo v mednarodnih delovnih skupinah, kot je delovna skupina za elektrostatiko pri protieksplozijski zaščiti. Na številnih seminarjih o protieksplozijski zaščiti, ki jih izvajamo v SIQ, je običajen tudi pogovor o tem, kolikšna polita količina bencina npr. v domači garaži je lahko nevarna. Pravilen odgovor je, da se skoraj ne more politi tako malo bencina, da to ne bi bilo nevarno, če imamo v bližini vir vžiga, kot je električna iskra v termostatu ali stikalu ali vključen avtomobilski motor. Velja, da je eksplozijsko nevarna atmosfera že 10 litrov eksplozivne atmosfere, za kar zadostuje že manj kot žlica bencina.

Da bi preprečili katastrofalne posledice eksplozije, je zelo pomembno, da tudi doma vnaprej razmislimo, kaj bi lahko šlo narobe, in preprečimo nastanek eksplozivne atmosfere zaradi npr. hlapljenja vnetljivih tekočin, kot je bencin, ali pa puščanja kurilnega plina. Pri uporabi razpršilcev, npr. deodoranta, nastane eksplozivna atmosfera zaradi vnetljivega potisnega plina ali vnetljive tekočine, zato moramo preprečiti, da bi se eksplozivna atmosfera srečala z virom vžiga. To se je nedavno zgodilo v kraju Möhnesee v Nemčiji, ko sta bili zaradi uporabe deodoranta v avtomobilu med kajenjem zaradi eksplozije dve osebi težko poškodovani, avtomobil pa »napihnjen« zaradi eksplozije in z odtrganimi vrati neuporaben.


Dr. Zdravko Kramar

Nazaj na vse novice