Preskušanje in certificiranje proizvodov

Reverberacijska komora – novost pri preskušanju EMC avtomobilskih komponent

27. januar 2021 Marjan Mak


V SIQ že vrsto let preverjamo elektromagnetno združljivost (EMC) avtomobilskih komponent za domače in tuje naročnike. Zahteve za preskušanje EMC so v osnovi podane v številnih standardnih ISO, CISPR in EN.

Poleg teh standardov vsak avtomobilski proizvajalec postavlja še svoje specifične zahteve, ki so praviloma bistveno strožje od prej omenjenih. Proizvajalci svoje tehnične zahteve nenehno
dopolnjujejo in posledično dvigujejo zahteve za skladnost oz. zanesljivost svojih proizvodov.

V prvi polovici leta 2019 smo pri pregledovanju na novo izdanih tehničnih zahtev ugotovili, da je skupina avtomobilskih proizvajalcev PSA (Peugeot, Citroën, Opel …) za preskušanje EMC komponent objavila nove zahteve z oznako B21 7110. Te po novem predvidevajo tudi preskušanje odpornosti na elektromagnetno (EM) polje v reverberacijski komori. To je elektromagnetno oklopljena soba z zelo majhnim faktorjem absorpcije elektromagnetne energije. Zaradi majhne absorpcije pa se posledično doseže visoka poljska jakost glede na vneseno energijo.

V laboratoriju za EMC smo nemudoma pristopili k celoviti študiji izvedljivosti tovrstnih meritev in možnosti postavitve takšne komore v naših prostorih. Študija je pokazala, da je optimalna rešitev predelava oz. modifikacija obstoječe elektromagnetno oklopljene sobe v komoro z dodatno funkcijo reverberacijske komore.

V začetku leta 2020 smo pričeli s pridobivanjem ponudb in izbiro ustreznega izvajalca. Nujno potrebno opremo za izdelavo reverberacijske komore je dobavilo nizozemsko podjetje COMTEST, elektronsko in programsko opremo nemško podjetje R&S, izvedbena dela, vključno s kalibracijo homogenosti elektromagnetnega polja, pa je prevzelo slovensko podjetje S-TMM Sistemi d. o. o., ki je bilo tudi glavni izvajalec projekta.

V preurejeni komori je možno izvajati preskušanje po standardih ISO 11452-11 in EN 61000-4-21. Prvi podaja zahteve za preskušanje električnih in elektronskih avtomobilskih komponent v reverberacijski komori, drugi pa zahteve za preskušanje drugih električnih in elektronskih komponent v reverberacijski komori. Elektromagnetno polje, ki ga generiramo v frekvenčnem obsegu od 80 MHz do 6 GHz, se lahko meri v kV. Polja takšnih amplitud pa so zanimiva in aktualna tudi za preskušanje različnih električnih in elektronskih komponent, ki se uporabljajo v vojaški industriji. Standard MIL-STD-461, ki obravnava tovrstne proizvode, prav tako podaja zahteve za preskušanje elektromagnetne odpornosti v reverberacijski komori.

Dela v komori so bila zaključena konec septembra. Takrat smo tudi že imeli naročilo za prve meritve komponent po PSA tehničnih zahtevah B21 7110.

Avtor: Marjan Mak, 01 4778 178, marjan.mak@siq.si

Nazaj na vse novice