Certificiranje organizacij Izobraževanje

SIQ je član skupnosti GRI

12. september 2022

Organizacije po vsem svetu se skupaj s svojimi deležniki vedno bolj zavedajo potrebe po družbeno odgovornem ravnanju in trajnostnem poslovanju. Slednje bo z vidika razvoja evropskih gospodarskih politik v naslednjih letih obvezen vidik delovanja organizacij. Trajnostni razvoj ima tri razsežnosti, in sicer okoljsko, družbeno in upravljavsko (Environmental, Social and Governance – ESG), ki so medsebojno odvisne. Mednarodne smernice GRI G4, prosto dostopne v obliki standardov, so v svetu najbolj razširjen model trajnostnega poročanja. Ti standardi organizacijam pomagajo, da sistematično povežejo vse svoje aktivnosti na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju in s t. i. kazalniki GRI o tem celovito poročajo. SIQ že izvaja verifikacijo trajnostnih poročil GRI ter izobraževanja o trajnostnem poročanju GRI in ESG, sedaj pa je postal tudi član skupnosti GRI (Global Reporting Initiative). Kot član se povezuje in sodeluje v strokovni globalni mreži in izmenjuje znanja ter izkušnje o novostih in trendih trajnostnega poročanja.

 

 

Nazaj na vse novice