Izobraževanje

Strokovni posvet presojevalcev, 16. junij 2020

18. junij 2020

Na letošnjem strokovnem srečanju presojevalcev smo obravnavali niz aktualnih tem: cilje in kazalnike za merjenje uspešnosti ter učinkovitosti procesov, informacijsko podporo za obvladovanje procesov in tveganja, ki pri tem nastopajo.

Mag. Rajko Novak je v svojem predavanju poudaril pomen poznavanja procesov organizacije in kritičnih dejavnikov uspeha. Na praktičnih primerih je pokazal, zakaj se ne smemo zanašati le na kazalnike z zakasnitvijo – “lagging indicator” (kazalniki rezultatov), ampak morajo organizacije spremljati tudi t.i. vodilne kazalnike – “leading indicators” (kazalniki uspešnosti).

Mag. Darko Gradišnik (GVO, d.o.o.) je predstavil primer dobre prakse pri informacijski podpori za obvladovanje procesov, kjer se je pokazalo, kako  pomembno je dobro poznavanje procesov, če želiš dobro informatizacijo.

Dokaz o učinkih prvega in drugega pa je med drugim tudi večja produktivnost zaposlenih ter navsezadnje finančna uspešnost organizacije. Slednje je potrdil tudi direktor GVO-ja Borut Radi.

Pasti na poti informatizacije procesov je predstavil mag. Aleš Košir. Ob tem je med drugim izpostavil, da je cilj procese informacijsko tako podpreti, da je omogočena avtomatska obdelava podatkov.

Trem uvodnim predavanjem je sledilo delo v skupinah, kjer smo iz različnih vidikov osvetlili v predavanjih izpostavljene teme.

Posvet smo zaključili s predstavitvijo Katarine Lambrovski o sistemu obvladovanja tveganj v ELES-u. Spoznali smo zelo sistematičen in celovit pristop obvladovanja tveganj, ki navsezadnje zagotavlja nemoteno delovanje elektroenergetskega sistema.

Strokovni posvet presojevalcev smo letos prvič izpeljali preko spleta, po mnenju udeležencev uspešno.

Nazaj na vse novice