Izobraževanje

Strokovno srečanje s področja varnosti in zdravja pri delu

10. december 2020

V torek, 8. decembra, je preko spleta potekalo strokovno srečanje s področja varnosti in zdravja pri delu.

Uvodnim besedam direktorice področja Izobraževanje Jasne Hrovat je sledilo predavanje Miloša Seražina, direktorja področja Ocenjevanje sistemov vodenja, v katerem je predstavil nove smernice na področju sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu (ISO/DIS 45003). Smernice obravnavajo obvladovanje psihosocialnih tveganj. Eva Pintarič, vodilna presojevalka sistemov vodenja pri SIQ je na zanimiv način komentirala ugotovitve zunanjih presojevalcev na presojah v organizacijah z vzpostavljenim, vzdrževanim in certificiranim sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu. Največ neskladnosti je povezanih z oceno tveganja in obvladovanjem delovanja. Predavateljica je podala tudi številne primere dobrih praks, s pomočjo katerih lahko izboljšamo varnost in zdravje pri delu. Sicer pa so ugotovitve presojevalcev v marsičem podobne ugotovitvam inšpekcije za delo, ki jih je povzel direktor inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu Slavko Krištofelc. Posebej je izpostavil odstopanja, povezana z neustrezno vsebino ocenjevanja tveganj in pri uporabi nevarnih snovi.

Primer načrtnega pristopa k izgradnji dobre organizacijske kulture v Adria Mobil d.o.o. je predstavila Nataša Gole, ki je izpostavila pomembno vlogo dobrega sodelovanja med vodstvom in sindikatom delavcev. Dr. Klemen Rebolj, zdravnik in psihiater, je v zanimivem predavanju o psihosocialnih tveganjih izpostavil, da organizacije veliko virov namenjajo za pridobivanje strokovnih znanj, medtem ko vlaganj v to »kako biti človek« skoraj ni, a bi bila tudi ta potrebna. Zavedati se moramo, da smo za zdravje odgovorni najprej sami, da pa je odgovornost in naloga delodajalca, da poskrbi za delovno okolje, ki bo varno, zdravo in človeku prijazno. V predavanju o vzrokih za izgorelost na delovnem mestu je vsak od udeležencev lahko našel koristen nasvet zase ali za sodelavce.

Nazaj na vse novice