Pravno obvestilo za prejemnike elektronske pošte

Elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne informacije ali poslovne skrivnosti. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o prejetju obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršno koli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano.