Splošno sr

Čas in frekvenca

SIQ pokriva kalibracijo merilnikov in generatorjev časa. Z uporabo atomske ure in vključenostjo v mednarodni sistem za izračun časa omogočamo izračun najbolj točnega časa v Sloveniji in širše. Kalibriramo merilnike frekvence in časovnega intervala.