Usluge

Povratak na sertifikaciju organizacija

Bezbednost i zdravlje i društvena odgovornost

Dobijanje ponude

ISO 45001

ISO 45001: 2018 razumno sažima zahteve BS OHSAS 18001: 2007 i dopunjuje ih novim zahtevima, a sve zasnovano na novoj, propisanoj strukturi standarda za sisteme menadžmenta. Već samo uvođenje standarda podvlači važnost posvećenosti i podrške najvišeg rukovodstva u razvoju, upravljanju i promociji kulture bezbednosti i podržavanju funkcionisanja sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Komunikacija, konsultacije i učestvovanje zaposlenih daju posebno mesto u standardu. Očekuje se da organizacija integriše sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu u svoje poslovne procese.

Standard u početku definiše nekoliko novih pojmova, a zatim prelazi na kontekst i liderstvo, koji takođe govori o zahtevima za učestvovanje zaposlenih. Sledi poglavlje o planiranju, koje sadrži brojne novine (npr. Rizike za uspešan rad sistema). Poglavlje 8, koje govori o operativnim aktivnostima, sadrži neke  dobrodošle novine, uključujući zahteve nabavke i ugovaranje. Zahtevi standarda se završavaju vrednovanjem performansi i poboljšavanjem, a zatim sledi niz dodataka sa uputstvima o primeni standarda.

Organizacije sertifikovane u skladu sa BS OHSAS 18001: 2007 imaće tri godine za prelazak na ISO 45001: 2018. Nakon tri godine BS OHSAS 18001: 2007 će biti povučen.