Sertifikacija sistema menadžmenta

Sertifikacija sistema menadžmenta

Ulaz za proveravače

Sistemi menadžmenta

Uređen, transparentan i pouzdan sistem menadžmenta povećava efikasnost poslovanja i konkurentnost organizacija. Sistem menadžmenta je važno sredstvo za postizanje i ostvarivanje održivog razvoja organizacija.

Ocenjivanje i sertifikacija sistema menadžmenta organizacija vrši se prema odabranim referentnim dokumentima, zahtevima priznatih međunarodnih standarda, važećim zakonskim zahtevima ili posebnim kriterijumima za proveru.

Tražite informacije o važećim sertifikatima?

Pretraga sertifikata