Sertifikacija sistema menadžmenta

Povratak na usluge

Akreditacije

SIQ je akreditovan od strane Slovenačke akreditacije (SA). 

CS-001

Prilog sertifikatu o akreditaciji CS-001 (spoljna veza)

Obim sadrži sledeće standarde: ISO 9001, ISO 9001 uključujući HACCP, ISO 14001, ISO 13485, BS OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 22000 i ISO 50001.

SI-V-0001

Prilog sertifikatu o akreditaciji SI-V-0001 (spoljna veza)

Obuhvata obim akreditacije verifikacije i sertifikacije u skladu sa Uredbom (EC) br. 1221/2009.

P-002

Prilog sertifikatu o akreditaciji P-002 (spoljna veza)

Obuhvata obim akreditacije za verifikaciju podataka o emisijama gasova sa efektom staklene bašte.

IQNet

SIQ je punopravan član IQNet-a, međunarodne asocijacije sertifikacionih tela. Ovo članstvo omogućava izdavanje IQNet sertifikata koji su globalno prepoznatljivi i priznati, ali i zahteva od SIQ-a da postupa u skladu sa dogovorenim pravilima, čije se poštovanje proverava tokom redovnih provera.

Sertifikati

SIQ sertifikat IQNet sertifikat