Sertifikacija sistema menadžmenta

Nazaj na predstavitev

Akreditacije

SIQ je akreditovan od strane Slovenačke akreditacije (SA). Obim kompetentnosti je opisan u obimu akreditacije. Dokument CS-001 sadrži standarde:

  • ISO 9001,
  • ISO 9001 uključujući HACCP,
  • ISO 14001,
  • BS OHSAS 18001,
  • ISO 13485,
  • ISO 22000 i
  • ISO 50001.

Obim akreditacije EMAS-a je obuhvaćen dokumentom SI-V-0001. Obim akreditacije za emisiju gasova sa efektom staklene bašte je obuhvaćen dokumentom P-002.

Pored ostalih, SIQ je imenovano telo i za sertifikaciju medicinskih sredstava prema direktivi 93/42/EEC. IQNet SIQ je punopravan član IQNet-a, međunarodne asocijacije sertifikacionih tela. Ovo članstvo omogućava izdavanje IQNet sertifikata koji su globalno prepoznatljivi i priznati, ali i zahteva od SIQ-a da postupa u skladu sa dogovorenim pravilima, čije se poštovanje proverava tokom redovnih provera.