Sertifikacija sistema menadžmenta

Povratak na usluge

Postupak sertifikacije

Kada organizacija uspostavi sistem upravljanja u skladu sa zahtevima različitih sistema menadžmenta, ona može konkurisati za postupak sertifikacije.

SIQ je kvalifikovan za sertifikaciju različitih sistema menadžmenta. Možemo sertifikovati pojedinačne menadžment sisteme ili integrisane sisteme u različitim kombinacijama.

Za više informacija o postupku sertifikacije pogledajte dokument Sertifikacioni pravilnik za sisteme menadžmenta, a o postupku sertifikacije medicinskih sredstava prema MDD 93/42/EEC u našem Informatoru za podnosioce zahteva.

Pravilna upotreba certifikacijskoga znaka SIQ Ljubljana.

Postupak sertifikacije i održavanje sertifikata

Proces sertifikacije i održavanja sertifikata i aktivnosti učesnika u procesu prikazani su na sledećoj slici.

 

Uspostavljanje sistema menadžmenta

Prvi korak u dobijanju sertifikata je uspostavljanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ili drugog referentnog dokumenta. SIQ obuka sa potrebnim znanjem i profesionalnom podrškom će vam pomoći za implementaciju zahteva u vašem sistemu menadžmenta.

SIQ izobraževanje