Kvalitet

Sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji

 

Šta je tehnička specifikacija ISO/TS 16949?

Vozači i korisnici automobila žele bezbedna i pouzdana vozila koja zahtevaju malo održavanja. Automobil je danas jedan od najkompleksnijih proizvoda u svakodnevnoj upotrebi. Za obezbeđivanje njihovog kvaliteta više nije dovoljan samo standard ISO 9001. Zato su proizvođači automobila za svoje isporučioce dodatno pripremili sopstvena pravila za obezbeđenje kvaliteta automobila. Napravljeno je više nacionalnih standarda – QS-9000 u SAD, VDA 6.1 u Nemačkoj, EAQF u Francuskoj, AVSQ u Italiji… To je značilo da su isporučioci, koji su želeli da sarađuju sa proizvođačima automobila iz različitih zemalja, morali da zadovolje različite nacionalne standarde za obezbeđenje kvaliteta. Iz želje za unificiranjem zahteva, međunarodna udruženja IATF, JAMA i ISO organizacija su prvo pripremili, a 1999. godine i izdali tehničku specifikaciju ISO/TS 16949. Ona objedinjava zahteve različitih nacionalnih standarda, a u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001.

Zašto dobiti sertifikat

Proizvođači delova koji se ugrađuju u putničke automobile, teretna vozila, autobuse i motocikle moraju da poseduju sertifikat ISO/TS 16949. Prvi isporučioci (takozvani Tier 1) moraju sertifikatom da dokažu proizvođačima automobila da su njihovi sistemi menadžmenta kvalitetom usaglašeni sa zahtevima standarda ISO/TS 16949. Podisporučioci (takozvani Tier 2 i 3) moraju da poseduju barem sertifikat za standard ISO 9001. Uprkos tome, mnogi Tier 2 i 3 isporučioci se dobrovoljno odlučuju za sertifikaciju prema ISO/TS 16949 zato što žele da dugoročno održe svoje mesto u lancu isporučilaca.

Zahtevi standarda ISO/TS 16949

Standard ISO/TS 16949 po strukturi sledi standard ISO 9001, a njegove zahteve dopunjuje dodatnim, specifičnim zahtevima proizvođača automobila.

Cilj zahteva je da se obezbedi:

 • stalno poboljšavanje procesa i proizvoda,
 • stabilnost procesa,
 • smanjivanje grešaka. ISO/TS 16949 AP108/2/12-07

On predviđa i korišćenje različitih preventivnih metoda i procedura za obezbeđenje kvaliteta, kao što su:

 • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), (Analiza mogućnosti nastanka greške i njenih efekata)
 • APQP (Advanced Product Quality Planning), (Napredno planiranje kvaliteta proizvoda),
 • MSA (Measurement Systems Analysis), (Analiza mernih sistema),
 • SPC (Statistical Process Control), (Statističko upravljanje procesom),
 • PPAP (Production Part Approval Process), (Proces odobravanja delova proizvodnje).

Koristi od sertifikata ISO/TS 16949

Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO/TS 16949 donosi sledeće koristi:

 • poboljšan kvalitet proizvoda i procesa,
 • povećana efektivnost,
 • povećano poverenje u kvalitet materijalnih resursa,
 • jednokratna registracija za više tržišta,
 • poboljšan kvalitet isporučilaca.

Postupak sertifikacije

Sertifikaciji mogu da pristupe samo organizacije koje imaju uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO/TS 16949 barem 12 meseci.

Osposobljeno sertifikaciono telo proverava tokom provere sve zahteve standarda ISO/TS 16949. U organizacijama koje već poseduju sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001 ili prema nekom drugom standardu za automobilsku industriju se proveravaju samo dodatni zahtevi standarda ISO/TS 16949.

Sertifikaciona provera se sprovodi iz dva dela. U prvom delu, takozvanom proveravanju spremnosti, se proverava dokumentacija sistema menadžmenta i ključni zahtevi. Usaglašenost sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO/TS 16949 se detaljno proverava tokom drugog dela sertifikacione provere.

Nakon dobijanja sertifikata, po pravilu jedanput godišnje, sertifikaciono telo redovnim proverama proverava funkcionisanje sistema. Važnost sertifikata je ograničena na tri godine.

Integrisanje sistema menadžmenta kvalitetom ISO/TS 16949 sa drugim sistemima menadžmenta

Standard ISO/TS 16949 zamenjuje sve ostale automobilske standarde, kao što su VDA 6.1, QS 9000 i druge. Istovremeno, on sledi strukturu ostalih novih standarda za različite sisteme menadžmenta i na taj način omogućava integraciju.