Kvalitet

Sistem menadžmenta kvalitetom

Značaj sistema menadžmenta kvalitetom

Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO (The International Organization for Standardization) je 1987. godine prvi put izdala standard ISO 9001, a danas je u upotrebi četvrto izdanje standarda. Ovaj standard uzima u obzir principe menadžmenta kvalitetom koji se danas koriste u svetu uspešnih organizacija i predstavlja sažetak dobre poslovne prakse. Standard je fokusiran prvenstveno na efikasnost sistema menadžmenta prilikom ispunjavanja zahteva korisnika. Namenjen je svim vrstama organizacija, kako proizvodnim, tako i uslužnim, bez obzira na veličinu i organizovanost.

Možete da ga koristite kao pomoć pri ostvarivanju vaših ciljeva:

 • slediti samo najbolje,
 • upravljati svojim poslovanjem i poboljšavati ga,
 • povećavati zadovoljstvo svojih korisnika.

Standard u svojim poglavljima utvrđuje zahteve za:

 • sistem menadžmenta kvalitetom (Sistem menadžmenta kvalitetom),
 • aktivnosti rukovodstva (Odgovornost rukovodstva),
 • postupanje sa resursima (Menadžment resursima),
 • obavljanje osnovne delatnosti (Realizacija proizvoda) i
 • praćenje (Merenja, analize i poboljšavanja).

Ispunjavanje navedenih zahteva u organizaciji vam omogućava da dobijete sertifikat za sisteme menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001.

Zašto dobiti sertifikat

 • Sertifikatom dokazujete javnosti ili svojim poslovnim partnerima da ispunjavate zahteve ISO 9001 i time neposredno:
 • stičete poverenje u očima javnosti, korisnika i nadležnih organa;
 • podižete svoju konkurentsku prednost na tržištu i na javnim tenderima;
 • obezbeđujete nepristrasan i kontinuiran nadzor nad sistemom;
 • podstičete neprestano unapređenje i poboljšavanje sistema u skladu s priznatim međunarodnim standardima, važećim zakonskim zahtevima i izabranim specifičnim kriterijumima proveravanja.

Koristi od sistema menadžmenta

ISO 9001, Sistem menadžmenta kvalitetom: Usredsređe-nost na korisnike. Efikasnije upravljanje. Efikasnije upravljanje. Uvođenje procesnog pristupa. Sistemski pristup upravljanju. Stalno poboljšavanje. Odlučivanje na osnovu činjenica. Uzajamno korisni odnosi sa isporučiocima.

Tako stvoreni uslovi vam omogućavaju uspešnije poslovanje, bolju preglednost organizacije i neprestano prilagođavanje promenama kroz efikasnije poslovne i proizvodne procese.

Postupak sertifikacije

Postupak sertifikacije počinjemo sertifikacionom proverom, kojom utvrđujemo ispunjavanje zahteva standarda ISO 9001, a izvodimo je iz dva dela. U prvom delu procenjujemo dokumentaciju i uspostavljenost sistema menadžmenta kvalitetom. U drugom delu proveravamo uspostavljanje, sprovođenje i efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom. Na osnovu nalaza sertifikacione provere, Komisija za sertifikaciju sistema menadžmenta odlučuje o dodeljivanju sertifikata.

Dodeljeni sertifikat važi tri godine, a godišnjim proverama proveravamo adekvatnost sprovođenja, održavanja i poboljšanja sistema menadžmenta kvalitetom. Posle tri godine izvodimo resertifikacionu proveru kojom se zaključuje trogodišnji period i, ukoliko utvrdimo usaglašenost sistema menadžmenta kvalitetom, Komisija za sertifikaciju donosi odluku o dodeljivanju novog izdanja sertifikata.

Glavni koraci pri uspostavljanju sistema:

 • odluka rukovodstva,
 • upoznavanje sa standardom,
 • uspostavljanje sistema,
 • sertifikovanje sistema,
 • sprovođenje, održavanje i preispitivanje sistema,
 • dalje poboljšavanje.

Integrisanje sistema menadžmenta kvalitetom sa drugim sistemima menadžmenta

Sistem menadžmenta kvalitetom koji utvrđuje standard ISO 9001, predstavlja osnovu i polaznu tačku za ostale sisteme menadžmenta. Ostali standardi i sistemi utvrđuju ispunjavanje specifičnih zahteva u vezi sa određenim stručnim područjima:

Organizacije sa uređenim, transparentnim i kontrolisanim sistemom menadžmenta prema standarda ISO 9001 imaju dobru osnovu za integraciju ostalih sistema menadžmenta.