Hrana

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

 

ISO 22000

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) izdala je 2005. godine samostalni standard ISO 22000 – Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za sve organizacije u lancu hrane. On predstavlja rešenje za objedinjavanje svih standarda za osiguranje bezbednosti hrane koji su trenutno priznati. ISO 22000 uključuje sve zahteve HACCP sistema po Codex Alimentariusu, a pored toga još i pravila dobre poslovne i dobre higijenske prakse, praćenja i označavanja hrane. Standard se koristi u svim karikama lanca hrane.

Organizacije koje u svom poslovanju već imaju implementiran neki od ISO standarda (ISO 9001, ISO 14001…) su u prednosti prilikom uvođenja zahteva standarda ISO 22000. Sertifikat o ispunjavanju zahteva standarda ISO 22000 će još lakše dobiti organizacije koje imaju sertifikovan HACCP sistem. Kredibilitet SIQ sertifikata potvrđuje Slovenska akreditacija (SA) i međunarodno udruženje sertifikacionih tela IQNet.

Zašto dobiti sertifikat

Sertifikatom ili izjavom organizacija u javnosti ili svojim poslovnim partnerima pokazuje da ispunjava zahteve ISO 22000 i time neposredno:

  • stiče poverenje u očima javnosti, korisnika i nadležnih organa;
  • povećava svoju konkurentnost na tržištu i na javnim tenderima;
  • obezbeđuje nepristrasnu i kontinualnu kontrolu nad sistemom;
  • podstiče neprestano unapređenje i poboljšavanje sistema u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim referentnim dokumentom Codex Alimentarius.